Posts

Showing posts from November, 2019

Mười Ðiều Răn dành cho người lái xe theo tinh thần Kitô.

Khi hôn nhân chao đảo, hãy chạy đến Tổng lãnh thiên thần Raphael

ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT

Chúa ngự đến lần thứ nhất, chúng ta đừng chống lại, để Chúa ngự đến lần thứ hai, chúng ta khỏi sợ hãi

Lẽ Sống - Xẻ Áo

Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long gởi Thư Mục tử chia buồn về 39 nạn nhân ở Anh - Vatican News

Vì sao em tôi chết ?... - Vatican News