Posts

Showing posts from October, 2019

Đức Thánh Cha Phanxicô: Mỗi chúng ta đều có một chút biệt phái và một chút như người thu thuế

Chủ nghĩa giáo quyền là gì?

Appointment of archbishop of Saigon, Viêt Nam. Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Sài Gòn

Lễ phong thánh giữa Thượng Hội Đồng Giám Mục về miền Amazzonia

Giải đáp phụng vụ: Rước lễ bằng cách chấm Bánh. Nói thêm về vị trí Nhà tạm

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành lễ phong thánh cho 5 chân phước

Hoán cải không ngừng