Posts

Showing posts from August, 2019

LINH MỤC VÀ NHỮNG BỘ BA

Các Giám mục Công Giáo được bổ nhiệm như thế nào?

Trước tin đồn thổi về việc bổ nhiệm các Giám Mục Việt Nam

Kích Nguyễn - TIN MỪNG KHIẾN CÁC LINH MỤC PHẢI GIẬT MÌNH THON THÓT...

Lẽ Sống - Giấc Mơ Của Một Thi Sĩ

Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Kinh Sách Chúa Nhật Tuần XX - Mùa Thường Niên)

James 4:11-12

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thư cám ơn các linh mục nhân kỷ niệm 160 năm Thánh Gioan Vianney qua đời

TẠI SAO ĐẠO CÔNG GIÁO VẪN CHƯA PHÁT TRIỂN?

CÁCH PHÂN BIỆT LINH MỤC THẬT VÀ LINH MỤC GIẢ