Sunday, March 31, 2019

LINH MỤC SAO CŨNG ĐƯỢC !

Giáo xứ giàu, giáo xứ nghèo, miễn Bề trên sai đi là được.
Nhà thờ nhỏ, nhà thờ to, miễn có người đến nhà thờ là được.
Ăn ngon, ăn dở, miễn có ăn là được.
Giường nệm, chiếu manh, miễn có chỗ ngả lưng là được.
Nhà xấu, nhà đẹp, miễn có chỗ ra vào là được.
Tiền ít, tiền nhiều, miễn đủ tiêu là được.
Xe sang, xe xấu, miễn có xe đi là được.
Điện thoại mới, điện thoại cũ, miễn alô là được.
Việc thành công, việc thất bại, miễn bình an là được.
Người ý ngược, người ý xuôi, miễn làm theo ý Chúa là được.
Bỏ cái này, bỏ cái kia, miễn không bỏ Chúa là được.
.......
P/s: Đọc cũng được, không đọc cũng được, miễn cầu nguyện cho linh mục là được.

- Sưu tầm -

No comments:

Post a Comment