Posts

Showing posts from 2019

Chúa ngự đến lần thứ nhất, chúng ta đừng chống lại, để Chúa ngự đến lần thứ hai, chúng ta khỏi sợ hãi

Lẽ Sống - Xẻ Áo

Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long gởi Thư Mục tử chia buồn về 39 nạn nhân ở Anh - Vatican News

Vì sao em tôi chết ?... - Vatican News

Đức Thánh Cha Phanxicô: Mỗi chúng ta đều có một chút biệt phái và một chút như người thu thuế

Chủ nghĩa giáo quyền là gì?

Appointment of archbishop of Saigon, Viêt Nam. Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Sài Gòn

Lễ phong thánh giữa Thượng Hội Đồng Giám Mục về miền Amazzonia

Giải đáp phụng vụ: Rước lễ bằng cách chấm Bánh. Nói thêm về vị trí Nhà tạm

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành lễ phong thánh cho 5 chân phước

Hoán cải không ngừng

Những bước đường Mến Thánh Giá Phát Diệm Gò Vấp từ Saigon Việt nam sang Hoa Kỳ