Posts

Showing posts from 2019

Mẫu gương của gia đình Na-da-rét

CN 4A-Vọng : Ba điều Giuse cho Giêsu

Sách Tin mừng và sách Bài đọc

Thánh Gio-an là tiếng, Đức Ki-tô là Lời (Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục)

Bài Giảng Của Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh Trong Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Ngày 23-11-2019

Cầu nối thần học và huấn quyền - Vũ Văn An

Cảm Nghĩ Về Mấy Bản Dịch Tông Huấn “Hãy vui sướng và hớn hở” của Đức giáo hoàng Phanxicô – Linh Mục Antôn Nguyễn Mạnh Đồng

ĐTC Phanxicô: Người ta phí phạm thời giờ cho những trò tiêu khiển nhưng không có giờ cho Chúa và tha nhân - Vatican News

Đây là việc hãm mình còn ích lợi hơn cả việc ăn chay, theo thánh Gioan Thánh Giá