Posts

Showing posts from December, 2018

ĐTC Phanxicô: Đừng tục hóa lễ Giáng sinh; sống những bất ngờ từ Thiên Chúa

ĐTC Phanxicô: Tỉnh thức thật sự đòi hỏi hoán cải; hoán cải là sống yêu thương