Sunday, September 30, 2018

KINH CẦU TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE PRAYER TO SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL

KINH CẦU TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE
Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, 
xin bảo vệ chúng con nơi trận chiến 
và chống lại sự quỷ quyệt, cùng những cám dỗ của ma quỷ. 
Chúng con khẩn cầu xin Chúa hãy trừng phạt chúng. 
Ôi Tổng Lãnh của đạo binh thiên đàng, 
qua quyền năng của Thiên Chúa, 
xin đẩy lui quân Satan vào địa ngục 
và tất cả quỷ thần 
đang lảng vảng trên thế giới 
tìm cách cám dỗ các linh hồn. Amen.

PRAYER TO SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL
St. Michael the Archangel,
defend us in battle.
Be our defense against the wickedness and snares of the Devil.
May God rebuke him, we humbly pray,
and do thou,
O Prince of the heavenly hosts,
by the power of God,
thrust into hell Satan,
and all the evil spirits,
who prowl about the world
seeking the ruin of souls. Amen.

No comments:

Post a Comment