Posts

Showing posts from September, 2018

KINH CẦU TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE PRAYER TO SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL

Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng

Đức Thánh Cha: Hãy luôn nhớ nơi chúng ta được chọn

Đức tổng GM Liverpool: tiếp tục loan báo Tin mừng giữa những khủng hoảng lạm dụng tính dục

Chúng tôi vừa là Ki-tô hữu vừa là người đứng đầu

“Do not answer fools according to their folly, lest you too become like them.” (Proverbs 26:4)

CHA THÁNH DAMIEN, TÔNG ĐỒ PHONG CÙI ĐẢO MOLOKAI