2 Corinthians 12:9 “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.”

“My grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness.” (2 Corinthians 12:9, NABRE)

“My grace is enough for you: for power is at full stretch in weakness.”  (2 Corinthians 12:9, NJB)

“My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.”  (2 Corinthians 12:9, RSV-CE)

“My grace is sufficient for thee: for power is made perfect in infirmity.”  (2 Corinthians 12:9, Douay-Rheims)

“Sufficit tibi gratia mea: nam virtus in infirmitate perficitur.”  (2 Corinthians 12:9, Vulgate)

“Ơn phúc Ta đủ cho ngươi rồi, vì quyền phép Ta phải hoàn tất trong sự yếu đuối!”  (II Cô-rinh 5,36, Lm. Trần Đức Huân)

“Ơn Ta là đủ cho ngươi. Vì chưng quyền năng trong yếu đuối mới viên thành!” (2 Corinthô 12,9, Lm. Nguyễn Thế Thuấn)

“Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rin-tô 12,9, PD/CGKPV)

Comments

Popular Posts