Posts

Showing posts from May, 2018

Lẽ Sống - Sức Mạnh Lời Chúa

Phân biệt Ngôn Sứ giả với Ngôn Sứ thật!

Ngôn sứ thật – ngôn sứ giả

“Thưa cha, con không đi nhà thờ nữa!”

Lẽ Sống - Khác Biệt Giữa Ngày Và Ðêm