Posts

Showing posts from December, 2017

Công luận nghĩ gì sau đêm “Gloria III”?

Đem Sân Khấu Paris By Night Vào Cung Thánh Là Một Sự Xúc Phạm

Sau đêm Gloria 3, được gì và mất gì?!!

Sân khấu, cung thánh và cuộc đời

Thư ông Nguyễn Văn Liêm gửi ĐGM Kevin Vann

THÚY NGA VÔ NHÀ THỜ - Nạn Sân Khấu Cung Thánh

Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Dominic Mai Thanh Lương