Posts

Showing posts from February, 2014

Pope Francis' Homily at Consistory

Tại Sao Giáo Hội Cần Phải Nghèo Để Rao Giảng Tin Mừng?

Bài giảng Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh mừng 400 năm Dòng Tên đến Việt Nam