Kinh Thánh với Tràng Hạt Mân Côi - Năm Sự Thương

Audio Năm Sự Thương thực hiện bởi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, SaigonEcho.com.

Bài suy niệm của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

A. NĂM SỰ VUI

B. NĂM SỰ THƯƠNG

Tính đến nay, các Ðức Giáo Hoàng trong nhiều thời đại, đã viết trên 500 thông điệp, kêu gọi các giáo hữu siêng năng đọc và thực hành chuỗi kinh Mân Côi, vì tràng hạt Mân Côi là một bảng tóm lược thu gọn cả một năm phụng vụ. Cầu nguyện bằng kinh Mân Côi là cầu nguyện bằng bản Thánh Kinh tóm tắt.

Vào năm 1206, chính Ðức Mẹ đã dạy Thánh Ða Minh lập ra tràng hạt Mân Côi. Ðức Mẹ nói rằng: "Con hãy truyền bá sâu rộng chuỗi Mân Côi. Kinh đó sẽ đem lại phần rỗi cho các linh hồn.:"

Suốt 18 lần hiện ra tại Lộ Ðức với cô Bernadette, lần nào tay Ðức Mẹ cũng cầm chuỗi tràng hạt Mân Côi và Ðức Mẹ cùng đọc kinh Mân côi với cô.

Rồi năm 1932, khi Ðức Mẹ hiện ra với các em học sinh tại Bỉ, cũng như lần Ðức Mẹ hiện ra tại La Mã với bốn cha con anh Bruno, Ðức Mẹ đều cầm tràng hạt và khuyên mọi người đọc kinh Mân Côi.

Tại Fatima, năm 1917, Ðức Mẹ đã xưng mình là Ðức Mẹ Mân côi và khuyên ba trẻ đọc kinh Mân Côi hàng ngày để xin Chúa ban những ơn cần thiết cho thế giới, cho gia đình và cho mỗi người.

Vâng lời Ðức Mẹ, giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đọc và suy ngắm Năm Mùa Thương trong chuỗi kinh Mân Côi.

Thứ nhất: Ðức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

1. Rồi Người đi ra núi Ôliu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người (Lc. 22, 39).

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

2. Ðến nơi, Người bảo các ông: Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ (Lc. 22, 40).
* Kính mừng...

3. Rồi Người đi cách các ông một quãng, chừng bằng ném hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện (Lc. 22, 41).
* Kính mừng...

4. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha (Lc. 22, 42).
* Kính mừng...

5. Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người (Lc. 22, 43).
* Kính mừng...

6. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất (Lc. 22, 44).
* Kính mừng...

7. Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền (Lc. 22, 45).
* Kính mừng...

8. Người liền nói với các ông: Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ (Lc. 22, 46).
* Kính mừng...

9. Người còn đang nói, thì kìa một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giuđa, một người trong nhóm Mười Hai. Hắn lại gần Ðức Giêsu để hôn Người. (Lc. 22, 47).
* Kính mừng...

10. Ðức Giêsu bảo hắn: Giuđa ơi! Anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao? (Lc. 22, 48)
* Kính mừng...

Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thứ hai: Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

1. Bấy giờ các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng buộc tội Ðức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra (Mc. 14, 55).

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

2. Có vài kẻ đứng lên cáo gian Người rằng: Chúng tôi có nghe ông ấy nói: Tôi sẽ phá Ðền Thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày tôi sẽ xây Ðền Thờ khác, không phải do tay người phàm (Mc. 14, 57-58).
* Kính mừng...

3. Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Ðức Giêsu: Ông không nói lại được một lời sao?Mấy người này tố cáo ông gì đó? (Mc. 14, 60).
* Kính mừng...

4. Nhưng Ðức Giêsu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi người: Ông có phải là Ðấng Kitô, Con của Ðấng Ðáng Chúc Tụng không? (Mc. 14, 61).
* Kính mừng...

5. Ðức Giêsu trả lời: Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Ðấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến (Mc. 14, 62).
* Kính mừng...

6. Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? (Mc. 14, 63).
* Kính mừng...

7. Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Tất cả đều lên án Người đáng chết (Mc. 14, 64).
* Kính mừng...

8. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mắt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: Hãy nói tiên tri đi! Và bọn lính canh túm lấy Người mà tát túi bụi (Mc. 14, 65).
* Kính mừng...

9. Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Ðức Giêsu, để xử tử Người (Mt. 27, 1).
* Kính mừng...

10. Sau đó, họ trói Người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Philatô. (Mt. 27, 2).
* Kính mừng...

Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thứ ba: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

1. Ðức Giêsu bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: Ông là vua dân Do Thái sao? Ðức Giêsu trả lời: Chính ngài nói đó (Mt. 27, 11).

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

2. Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng. (Mt. 27, 12)
* Kính mừng...

3. Bấy giờ ông Philatô hỏi Người: Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? (Mt. 27, 13).
* Kính mừng...

4. Nhưng Ðức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đổi ngạc nhiên. (Mt. 27, 14).
* Kính mừng...

5. Vào mỗi dịp lể lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho đám đông một người tù, tùy ý họ muốn. (Mt. 27, 15).
* Kính mừng...

6. Vậy khi đám đông đã tụ họp, thì tổng trấn Philatô nói với họ: Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây?Baraba hay Giêsu cũng gọi là Kitô? (Mt. 27, 17).
* Kính mừng...

7. Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Baraba mà giết Ðức Giêsu. (Mt. 27, 20)
* Kính mừng...

8. Bấy giờ lính của tổng trấn đem Ðức Giêsu vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ. (Mt. 27, 27-28).
* Kính mừng...

9. Rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: Vạn tuế Ðức Vua dân Do Thái! (Mt. 27, 29).
* Kính mừng...

10. Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. (Mt. 27, 30).
* Kính mừng...

Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thứ bốn: Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

1. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra và cho Người mặc lại áo của mình, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. (Mt. 27, 31).

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

2. Khi điệu Ðức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simon, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Ðức Giêsu. (Lc. 23, 26).
* Kính mừng...

3. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. (Lc. 23, 27).
* Kính mừng...

4. Ðức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em. (Lc. 23, 28).
* Kính mừng...

5. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: Phúc thay những đàn bà hiếm hoi, những lòng dạ không sinh đẻ, những kẻ không cho bú mớm. (Lc. 23, 29)
* Kính mừng...

6. Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Ðổ xuống chúng tôi đi! Và bảo các đồi: Phủ lấp chúng tôi đi! (Lc. 23, 30).
* Kính mừng...

7. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? (Lc. 23, 31).
* Kính mừng...

8. Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người. (Lc. 23, 32)
* Kính mừng...

9. Khi đến nơi gọi là Ðồi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. (Lc. 23, 33)
* Kính mừng...

10. Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ bắt thăm mà chia áo của Người. (Lc. 23, 34)
* Kính mừng...

Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thứ năm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

1. Ðứng gần thập giá Ðức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ của ông Clôpát, cùng với bà Maria Madalena. (Ga. 19, 25).

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

2. Khi ấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, đây là Con của Bà. (Ga 19, 26).
* Kính mừng...

3. Rồi Người nói với môn đệ: Ðây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19, 27).
* Kính mừng...

4. Sau đó, Ðức Giêsu biết mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: Tôi khát! (Ga 19, 28).
* Kính mừng...

5. Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. (Ga 19, 29)
* Kính mừng...

6. Nhắp xong, Ðức Giêsu nói: Thế là đã hoàn tất! Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 19, 30).
* Kính mừng...

7. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabat, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn. Nên họ xin Philatô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. (Ga 19, 31).
* Kính mừng...

8. Khi đến gần Ðức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. (Ga 19, 32)
* Kính mừng...

9. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng nước chảy ra. (Ga 19, 33).
* Kính mừng...

10. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. (Ga 19, 34).
* Kính mừng...

Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

C. NĂM SỰ MỪNG
D. NĂM SỰ SÁNG

Comments

Popular Posts