Kinh Thánh với Tràng Hạt Mân Côi - Năm Sự Mừng

Audio Năm Sự Mừng thực hiện bởi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, SaigonEcho.com.

Bài suy niệm của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Sài Gòn

A. NĂM SỰ VUI
B. NĂM SỰ THƯƠNG
C. NĂM SỰ MỪNG

Việc đọc kinh Mân Côi cũng như việc cầu nguyện, không nhất thiết phải quỳ hàng giờ, phải đọc hết chuỗi này đến chuỗi khác trong nhà thờ, nhưng là sự chúng ta phải biết cách đọc kinh Mân Côi một cách sốt sắng, biết suy ngắm những sự mầu nhiệm trong mỗi chục kinh chúng ta đang đọc, và có thể lần hạt trong lúc làm việc, trong lúc đi bộ, trong lúc lái xe, trong lúc thổi cơm nấu nước.

Tại Pompei, nước Ý, Ðức Mẹ nói với thánh Eulalia rằng: 50 kinh đọc cách thong thả và sốt sắng còn hơn 150 kinh đọc nhanh mà chia trí.

Tại Fatima, Ðức Mẹ nói với ba trẻ rằng: Mẹ hứa sẽ ban những ơn cần thiết cho những ai dùng năm thứ Bảy đầu tháng liền, để xưng tội, rước lễ, đọc 50 kinh Mân Côi, tâm sự với Mẹ 15 phút trong khi suy ngắm về 15 sự mầu nhiệm Mân Côi với ý chỉ đền tạ Mẹ

Người ta kể rằng cách nay mấy chục năm, trong một tai nạn đắm tầu tại Mỹ trên biển Ðại Tây Dương, cô Marian Slack đã được sống sót sau 7 tiếng đồng hồ vật lộn với sóng biển, nhờ chuỗi Mân Côi. Trước khi nhảy ra khỏi tầu, cô đọc vội vàng mấy kinh Kính Mừng, tay nắm chặt cỗ Tràng Hạt. Khi được cứu sống, người ta thấy những hột tràng hạt lẳn sâu vào các ngón tay và tượng Thánh Giá của cỗ tràng hạt đã nằm gọn lỏn trong da thịt lòng bàn tay. Khi tỉnh dậy, cô kể rằng: Tôi đã buông xuôi, nếu tôi không tin tưởng vào tràng hạt Mân Côi. Tôi biết chắc chắn thế nào Ðức Mẹ Mân Côi cũng cứu sống tôi.

Cha Payton đã viết rằng: Thế giới cầu kinh, thế giới an bình.

Gia đình cầu nguyện với nhau,

Gia đình tồn tại bền lâu trọn đời.

Vậy giờ đây chúng ta hãy cùng nhau lần hạt Năm Sự Mừng.

Thứ nhất: Ðức Chúa Giêsu sống lại.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

1. Vừa hết ngày sabát, bà Maria Macđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để ướp xác Ðức Giêsu. (Mc 16, 1).

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

2. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. (Mc 16, 2).
* Kính mừng...

3. Các bà bảo nhau; Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? (Mc 16, 3).
* Kính mừng...

4. Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. (Mc 16, 4).
* Kính mừng...

5. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. (Mc 16, 5).
* Kính mừng...

6. Nhưng người thanh niên liền nói: đừng hoảng sợ! Các bà tìm Ðức Giêsu Nadarét, Ðấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã chỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! (Mc 16, 6).
* Kính mừng...

7. Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông. (Mc 16, 7).
* Kính mừng...

8. Sau khi sống lại, vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Ðức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho bảy quỷ. (Mc 16, 9).
* Kính mừng...

9. Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. (Mc 16, 12).
* Kính mừng...

10. Sau cùng Người tỏ mình ra cho chính nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người chỗi dậy. (Mc 16, 14).
* Kính mừng...

Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thứ hai : Ðức Chúa Giêsu lên trời

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

1. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Ðồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. (Cv 1, 2).

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

2. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. (Cv 1, 3).
* Kính mừng...

3. Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Ðồ, Ðức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới. (Cv 1, 4).
* Kính mừng...

4. đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần." (Cv 1, 5).
* Kính mừng...

5. Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?" (Cv 1, 6).
* Kính mừng...

6. Người đáp : "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em". (Cv 1, 7-8a).
* Kính mừng...

7. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." (Cv 1, 7-8b).
* Kính mừng...

8. Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. (Cv 1, 9).
* Kính mừng...

9. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh. (Cv 1, 10).
* Kính mừng...

10. "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giê-su, Ðấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời." (Cv 1, 11).
* Kính mừng...

Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thứ ba: Ðức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

1. Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. (Cv 2: 1-2).

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

2. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. (Cv 2: 3-3).
* Kính mừng...

3. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. (Cv 2: 4-4).
* Kính mừng...

4. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. (Cv 2: 6-6).
* Kính mừng...

5. Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta?" (Cv 2: 7-8).
* Kính mừng...

6. Ai nấy đều sửng sốt và phân vân, họ bảo nhau: "Thế nghĩa là gì?" (Cv 2, 12).
* Kính mừng...

7. Bấy giờ, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với họ rằng: "Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều này, và lắng nghe những lời tôi nói đây. (Cv 2, 14).
* Kính mừng...

8. Chính Ðức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. (Cv 2, 32).
* Kính mừng...

9. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe. (Cv 2, 33).
* Kính mừng...

10. Vậy toàn thể nhà Ít-ra-en phải biết chắc điều này: Ðức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Ðức Chúa và làm Ðấng Ki-tô." (Cv 2, 36).
* Kính mừng...

Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thứ bốn: Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

1. Khi Ðức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!" (Lc 11, 27).

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

2. Nhưng Người đáp lại: "Ðúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28).
* Kính mừng...

3. Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Ðức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. (1Cr 15, 22).
* Kính mừng...

4. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Ðức Ki-tô, rồi khi Ðức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. (1Cr 15, 23).
* Kính mừng...

5. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. (1Cr 15, 24).
* Kính mừng...

6. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. (1Cr 15, 25).
* Kính mừng...

7. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. (1Cr 15, 26)
* Kính mừng...

8. Vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Ðức Kitô. (1Cr 15, 27a)
* Kính mừng...

9. Vì kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo giống xuống thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt. (1Cr 15, 42).
* Kính mừng...

10. Gieo giống là thân thể có sinh khí, mà chỗi dậy là thân thể có thần khí. (1Cr 15, 44).
* Kính mừng...

Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thứ năm: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ trên Nước Thiên Ðàng.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

1. Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Ðây giờ chiến thắng! (1Cr 15, 54).

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

2. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? (1Cr 15, 55).
* Kính mừng...

3. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. (1Cr 15, 57).
* Kính mừng...

4. Ðền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Ðền Thờ. (Kh 11, 19a).
* Kính mừng...

5. Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. (Kh 12, 1).
* Kính mừng...

6. Hàng cung nữ, có những vị công chúa, bên hữu Ngài, Hoàng Hậu sánh vai, trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy. (Tv 45: 10).
* Kính mừng...

7. Tôn Nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. (Tv 45, 11).
* Kính mừng...

8. Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái, hãy vào phục lạy: "Người là Chúa của Bà". (Tv 45, 12).
* Kính mừng...

9. Ðẹp lộng lẫy, này đây Công Chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng. (Tv 45, 14)
* Kính mừng...

10. Phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương, cùng các trinh nữ theo sau hầu cận (Tv 45, 15).
* Kính mừng...

Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

D. NĂM SỰ SÁNG

Comments

Popular Posts