Posts

Showing posts from November, 2013

Pope Francis' Homily at the Closing Mass for the Year of Faith

Pope Francis: Greed destroys people, families

Kinh Thánh với Tràng Hạt Mân Côi - Năm Sự Sáng

Kinh Thánh với Tràng Hạt Mân Côi - Năm Sự Mừng

Kinh Thánh với Tràng Hạt Mân Côi - Năm Sự Thương

Kinh Thánh với Tràng Hạt Mân Côi - Năm Sự Vui

Sống Lại

Lần đầu tiên từ 20 năm nay, Đức Giáo Hoàng cử hành Thánh Lễ tại nghĩa trang Verano, Roma