Posts

Showing posts from September, 2013

Nên đọc bản dịch Kinh Thánh nào?

Phong cách Phanxicô

KHÔN NHÀ – DẠI CHỢ

NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔN NGOAN VÀ TRUNG THÀNH

NGƯỜI CÔNG GIÁO KHÔNG NÊN GIỮ ĐẠO…

INTERVIEW WITH POPE FRANCIS IN JESUIT MAGAZINES

Đau thương át cả niềm vui

Thư thứ nhất của thánh Phêrô Tông đồ

Episcopum - Bishop - Chủ Tịch Giáo Đoàn - Giám Sự - Giám Quản

Thư của Đức Thánh Cha về lễ phong chân phước Brochero

Đọc Kinh Mân Côi suốt ngày và tại bất cứ đâu

LÀM THEO Ý CHÚA LÚC NÀY

Remarks of Holy Father Francis during the Celebration of the Vigil of Prayer for Peace