Monday, August 26, 2013

Vatican ban hành sắc lệnh thay đổi bản văn Phép Rửa Tội một chút

Bùi Hữu Thư 8/22/2013

VATICAN ngày 22/8/2013: Để nhấn mạnh là Bí Tích Rửa Tội chính thức đem
một người vào trong Giáo Hội của Thiên Chúa, chứ không chỉ vào một cộng
đồng Kitô giáo địa phương, Vatican đã ban hành sắc lệnh thay đổi bản văn
Phép Rửa Tội đôi chút.

Vào lúc khởi đầu nghi thức, thay vì nói: "Cộng đồng Kitô giáo hân hoan
đón chào bạn," vị chủ sự sẽ nói: "Giáo Hội của Thiên Chúa hân hoan đón
chào bạn."

Sắc lệnh của Thánh Bộ Phụng Tự và Bí Tích viết như sau: "Phép Rửa là bí
tích của đức tin trong đó một người được tiếp nhận vào Giáo Hội của Chúa
Kitô, nghĩa là Giáo Hội Công Giáo, do đấng kế vị Thánh Phêrô cùng với
các giám mục hiệp thông với ngài cai quản."

Sắc lệnh này được ban hành ngày 22 tháng Hai, và được đăng trong bản tin
"Notitiae" cuối cùng của Thánh Bộ.

Sắc lệnh do Đức Hồng Y Canizares Llovera, bộ trưởng và Tổng Giám Mục
Arthur Roche, thư ký thánh bộ đồng ký. Sắc lệnh nói rằng, lời văn của
Phép Rửa được thay đổi trong tiếng La Tinh và các ngôn ngữ địa phương và
đã được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI phê chuẩn ngày 28 tháng Giêng; sau đó
một tháng thì ngài từ nhiệm.

Bản văn mới, theo sắc lệnh, nhấn mạnh rõ hơn học thuyết của đạo Công
Giáo về sự kiện qua Phép Rửa một người được sát nhập vào Giáo Hội hoàn
vũ chứ không chỉ được tiếp nhận vào một giáo xứ mà thôi.

Mặc dầu phần còn lại của nghi thức vẫn như cũ, bằng cách khởi đầu với sự
khẳng định là toàn thể Giáo Hội chào đón người sắp chịu phép rửa, vị chủ
sự cũng bầy tỏ rõ ràng là bí tích này được cử hành nhân danh Giáo Hội
thay vì nhân danh một cộng đồng điạ phương.

Trước khi có sự thay đổi, bản văn nguyên thủy như sau: "Cộng đồng Kitô
giáo hân hoan đón chào bạn. Nhân danh cộng đồng, tôi thu nhận bạn cho
Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta bằng dấu thánh giá."

Sắc lệnh nói việc thay đổi phải được thực hiện bằng tiếng La tinh vào
ngày 31 tháng Ba.

Đức Ông Rick Hilgartner, giám đốc điều hành của Ủy Ban Phụng Tự trong
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nói: các giám mục đang chờ đợi bản dịch sơ khởi
của Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Em sẽ hoàn tất sang năm, và tin rằng sự sửa
đổi sẽ được sát nhập vào ấn bản đã tu chính khi được chấp thuận và phổ biến.

No comments:

Post a Comment