Friday, August 2, 2013

Đức Maria, Người Mẹ gương mẫu của chúng ta

Jos. Tú Nạc, NMS

Bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước khi đọc Kinh Truyền Tin vào lúc kết thúc Thánh Lễ Bế mạc ngày GTTG lần thứ 28 tại bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro.
* * *

Anh chị em thân mến,

Vào cuối Thánh Lễ này, trong đó chúng ta đã hát khen chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa chúng ta, Người ta đã ban cho chúng ta mọi ân sủng mà chúng ta đã lãnh nhận trong những ngày diễn ra Đại hội GTTG, một lần nữa tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Đức Tổng Giám mục Orani Tempesta và Đức Hồng Y Relko về những lời tốt đẹp mà các ngài đã dành cho tôi. Tôi cũng cảm ơn các bạn, những bạn trẻ thân mến, tất cả mọi niềm vui mà các bạn đã dành cho tôi trong những ngày này. Tôi mang hình ảnh của mỗi người trong các bạn trong trái tim tôi! Giờ đây, chúng ta hãy hướng niềm tin của chúng ta về Mẹ Thiên Đàng, Đức Trinh Nữ Maria.

Trong những ngày này, Chúa Giê-su đã tha thiết và liên lỉ mời gọi các bạn trở thành những môn đệ truyền giáo của Người; các bạn đã lắng nghe giọng nói của Chúa Chiên lành, gọi tên từng bạn, và các bạn đã nhận ra giọng nói này đang kêu gọi các bạn (xem Jn. 10: 4). Trong giọng nói này có thể, vang vọng trong tâm hồn các bạn, các bạn có cảm nhận được sự trìu mến của tình yêu Thiên Chúa không? Các bạn có cùng với những người khác, trong Giáo Hội trải nghiệm được vẻ đẹp theo Chúa không? Các bạn có hiểu sâu sắc hơn rằng Tin Mừng là câu trả lời đối với sự khao khát cho một cuộc sống bình thản tràn đầy hơn không (xem Jn. 10: 10)?

Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên tội trên Thiên Đàng đã phù hộ chúng ta với tư cách một người Mẹ từ nhân trông nom con cái. Xin Mẹ Maria dạy bảo chúng ta bằng cuộc sống của Người những gì là ý nghĩa muốn nói để trở thành môn đệ truyền giáo. Mỗi khi chúng ta nguyện Kinh Truyền Tin, chúng ta nhớ lại sự kiện này đã thay đổi lịch sử nhân loại mãi mãi. Khi Thiên thần Gabriel truyền tin với Mẹ Maria rằng Mẹ sẽ trở thành Mẹ của Chúa Giê-su Đấng Cứu Độ, thậm chí Mẹ không hiều đầy đủ ý nghĩa quan trọng của lời loan truyền này, nhưng Mẹ đã tin tưởng vào Thiên Chúa và đáp lại: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lk.1: 38). Nhưng ngay sau đó Mẹ đã làm những gì? Nhận ân sủng là Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ đã không nhận món quà đó cho bản thân, Mẹ phấn chấn, rời khỏi nhà, vội vã lên đường để giúp đỡ Bà Elizabeth, người thân của mình cần sự trợ giúp (xem Lk. 1: 38-39). Mẹ đã thực hiện một hành động của tình yêu, của lòng nhân từ thi hành sứ vụ, cưu mang Chúa Giê-su trong lòng Mẹ. Và Mẹ đã làm tất cả điều này một cách mau mắn!

Các bạn thân mến của tôi, ở đó, chúng ta có một mẫu gương. Mẹ đã nhận được món quà quí trọng nhất của Thiên Chúa. Khi sự đáp lại tức khắc của Mẹ phấn chấn để trở thành người phục vụ và cưu mang Chúa Giê-su. Cũng vậy chúng ta cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ chúng ta để ban niềm vui của Đức Ki-tô cho gia đình chúng ta, những người đồng hành của chúng ta, những bạn bè của chúng ta, và cho mọi người. Đừng bao giờ sợ mình trở nên hào phóng với Đức Ki-tô. Đó chính là giá trị tuyệt đối! hãy ra đi và phấn chấn với lòng can đảm và quảng đại, để mỗi người trong chúng ta, nam hay nữ có thể gặp gỡ Thiên Chúa.

Các bạn trẻ thân mến, chúng ta có một cuộc hẹn vào Đại hội GTTG lần tới vào năm 2016 tại Krakow, Ba Lan. Qua sự chuyển cầu của Mẹ từ tâm Maria, chúng ta hãy cầu xin ánh sáng của Chúa Thánh Thần chiếu soi chuyến hành trình này sẽ dẫn đưa chúng ta tới giai đoạn kế tiếp trong lễ kỷ niệm hân hoan chan chứa đức tin và tình yêu của Đức Ki-tô Chúa chúng ta.

+ Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
Jos. Tú Nạc, NMS dịch

* * *
On Mary: Our Model and Mother
Rio de Janeiro, Brazil, July 28, 2013 (Zenit.org)

Here is the translation of the Holy Father's address prior to the recitation of the Angelus at the conclusion of the Closing Mass of the 28th World Youth Day at Copacabana Beach in Rio de Janeiro.

* * *

Dear Brothers and Sisters,

At the end of this Mass, in which we have raised up to God our song of praise and thanksgiving for every grace received during this World Youth Day, I would like once more to thank Archbishop Orani Tempesta and Cardinal Ryłko for their kind words. I thank you too, dear young friends, for all the joy you have given me in these days. I carry each one of you in my heart! Now let us turn our gaze to our heavenly Mother, the Virgin Mary.

During these days, Jesus has insistently and repeatedly invited you to be his missionary disciples; you have listened to the voice of the Good Shepherd, calling you by name, and you have recognized the voice calling you (cf. Jn10:4). Could it be that in this voice, resounding in your heart, you have felt the tenderness of God’s love? Have you experienced the beauty of following Christ together with others, in the Church? Have you understood more deeply that the Gospel is the answer to the desire for an even fuller life? (cf. Jn10:10).

The Immaculate Virgin intercedes for us in heaven as a good mother who watches over her children. May Mary teach us by her life what it means to be a missionary disciple. Every time we pray the Angelus, we recall the event that changed the history of mankind for ever. When the Angel Gabriel proclaimed to Mary that she would become the Mother of Jesus the Saviour, even without understanding the full significance of that call, she trusted God and replied: “Behold, I am the handmaid of the Lord; let it be to me according to your word” (Lk1:38). But what did she do immediately afterwards? On receiving the grace of being the Mother of the Incarnate Word, she did not keep that gift to herself; she set off, she left her home and went in haste to help her kinswoman Elizabeth, who was in need of assistance (cf. Lk1:38-39); she carried out an act of love, of charity, of practical service, bringing Jesus who was in her womb. And she did all this in haste!

There, my dear friends, we have our model. She who received the most precious gift from God, as her immediate response sets off to be of service and to bring Jesus. Let us ask Our Lady to help us too to give Christ’s joy to our families, our companions, our friends, to everyone. Never be afraid to be generous with Christ. It is worth it! Go out and set off with courage and generosity, so that every man and every woman may meet the Lord.

Dear young friends, we have an appointment for the next World Youth Day in 2016 in Kraków, Poland. Through Our Lady’s maternal intercession, let us ask for the light of the Holy Spirit upon the journey that will lead us to this next stage in our joyful celebration of faith and the love of Christ.

Now let us pray together ...

+ Pope Francis

(July 28, 2013) © Innovative Media Inc.

No comments:

Post a Comment