Posts

Showing posts from August, 2013

Đừng sợ hãi bước qua cửa hẹp của Chúa Giêsu để gia nhập gia đình của Thiên Chúa

Vatican ban hành sắc lệnh thay đổi bản văn Phép Rửa Tội một chút

MỘT CHÚT SUY NGHĨ TRƯỚC SỰ RA ĐI CỦA HAI ĐỨC GIÁM MỤC

CẢNH BÁO CÁC MỤC TỬ

Có mấy loại bất ngờ, và làm sao để loại bất ngờ

Làm Giàu Chỉ Với…Một Xu

Đức Maria, Người Mẹ gương mẫu của chúng ta