Posts

Showing posts from April, 2013

Cha mới lên ngôi Giáo hoàng mấy ngày mà chúng con thấy nhột quá

Có nên dịch Pope Emeritus là Giáo Hoàng Danh Dự?