Posts

Showing posts from March, 2013

19 tháng 3 lễ thánh Giuse: Sống Đức Tin Theo Gương Thánh Giuse

Thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Phanxicô, Giám Mục Roma

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến giới truyền thông

Kính chào Đức Thánh Cha Phanxicô

Những hoạt động đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Những bất ngờ thú vị từ Đức Tân Giáo Hoàng

Đức Phanxicô I và bộ áo chùng trắng đơn giản

Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm tân Giáo Hoàng Phanxicô

Pope Francis: his first words

Prayer For The Election Of A Pope

Mật nghị Hồng Y bầu Giáo Hoàng sẽ bắt đầu ngày 12-3-2013

Xin bỏ ngoài tai những tin đồn vô căn cứ của các Tiên Tri Giả

Pope Benedict XVI’s Address on Last General Audience

Pope Renounces Papal Throne