Posts

Showing posts from 2013

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh 2013

Một Giáo Hội cho Người Nghèo

Pope Francis' Homily at the Closing Mass for the Year of Faith

Pope Francis: Greed destroys people, families

Kinh Thánh với Tràng Hạt Mân Côi - Năm Sự Sáng

Kinh Thánh với Tràng Hạt Mân Côi - Năm Sự Mừng

Kinh Thánh với Tràng Hạt Mân Côi - Năm Sự Thương

Kinh Thánh với Tràng Hạt Mân Côi - Năm Sự Vui