Posts

Showing posts from 2012

Benedict XVI's Christmas Eve Homily

Niềm Vui trong Thánh Thần

Cardinal van Thuân: Man of Hope Who Loved His Persecutors

Có những người cha

Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long cầu nguyện cho quê hương Việt Nam nhân ngày 30/4