Posts

Showing posts from 2011

A Bishop's Life in North Vietnam

Pope's Address for Feast of Immaculate Conception

Khoe Đạo

Change of Heart

Để Lòng Thảnh Thơi Đừng Đoán Xét Người

Bệnh bè phái chia rẽ

Bệnh sống vô trách nhiệm

Bệnh tùy hứng vô định

Biography of Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan

Đời tu hiện nay ở Việt Nam

Bishops Must Set an Example through Sanctity of Life

Pontiff Praises Cardinal Secretly Ordained Under Communism

VIETNAMESE REFUGEE NAMED MELBOURNE AUXILIARY

Giáo hội, cụ thể là Giáo sĩ Tu sĩ có thực sự sống cái nghèo của Phúc Âm chưa?

First Vatican representative to Vietnam since 1975