Posts

Showing posts from June, 2010

Holy See To Have Non-Resident Representative To Vietnam

Trao thánh vụ linh mục là quyền của Hội Thánh

Một Thoáng Suy Tư Về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (Bài II)

Một Thoáng Suy Tư Về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (Bài I)

Người Nghèo Và Số Sót

Thánh Lễ Trong Nhà Thờ Và Thánh Lễ Ngoài Cuộc Đời

Hạnh phúc đời tu

Lạy Chúa, con nghe đây