Posts

Showing posts from May, 2010

Pope Benedict XVI's Remark to General Audience on 26 May 2010

Để cai quản dân Chúa Linh Mục phải để cho Chúa Kitô dẫn dắt mình

Đức Thánh Cha khuyến khích giáo dân dấn thân chính trị

Những khủng hoảng giúp tình yêu lớn lên

GP Vinh nổi sóng: 5.000 giáo dân Hạt Cầu Rầm phản đối việc cướp đất nhà thờ bán cho tư nhân

Điểm son và vết nhơ

Hãy tin vào Giáo Hội!

IN FLESH - IN SPIRIT

Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Chạnh lòng thương

Nhận định về Giáo Hội Việt Nam trước thách đố mới