Sunday, October 11, 2009

Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa công bố Năm Thánh 2010No comments:

Post a Comment