Posts

Showing posts from July, 2009

Thông Cáo số 3 của VP Thư ký Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Half a million Vietnamese Catholics march through the streets against police violence