Posts

Showing posts from April, 2009

“HÃY CỨU LẤY TÂY NGUYÊN KHỎI THẢM HOẠ BAUXITE ĐỎ”

Thư gửi bạn bè: Khởi Hành Chậm Từ Mỏ Bauxite

PONTIFICAL COUNCIL FOR JUSTICE AND PEACE

URBI ET ORBI

Don't Die Buried in Debt!

Act of Contrition