Cao pho cua toa TGM Ha Noi


Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh, Tổng Giáo phận Hà Nội, Hội đồng Giám mục Việt Nam và gia đình trân trọng báo tin : Đức Hồng Y Phaolô-Giuse PHẠM ĐÌNH TỤNG nguyên Tổng Giám mục Hà nội đã được Chúa gọi về vào lúc 10giờ 10 phút ngày 22-02-2009. Hưởng thọ 90 tuổi.

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tổng Giáo phận Hà Nội, Hội đồng Giám mục Việt Nam và gia đình trân trọng báo tin:

ĐỨC HỒNG Y PHAOLÔ-GIUSE PHẠM ĐÌNH TỤNG
Sinh ngày 20 tháng 05 năm 1919 tại Ninh Bình
Được gọi vào Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên năm 1931
Được gọi vào Đại Chủng viện Liễu Giai năm 1940
Được thụ phong linh mục ngày 06 tháng 06 năm 1949
Được bổ nhiệm làm Giám mục Bắc Ninh năm 1963
Được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Hà Nội năm 1994
Được phong tước Hồng y ngày 26 tháng 11 năm 1994
Đã được gọi về với Chúa lúc 10 h, 10’ ngày 22.02.2009
Hưởng thọ 90 tuổi với 60 năm làm linh mục, 46 năm làm giám mục và 15 năm làm Hồng y-Tổng Giám mục.

Nghi thức nhập quan cử hành lúc 7 h 00, ngày 23.02. 2009
Thánh lễ phát tang cử hành lúc 8 h 00, ngày 23.02.2009
Thánh lễ an táng cử hành lúc 9 h 00 ngày 26.2.2009
Tại quảng trường Nhà thờ Chính Toà Hà Nội
An táng tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội
Xin vị cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phaolô-Giuse.

RIP


I am the resurrection and the life” (Jn 11, 25)

CONDOLENCES

The Ha Noi Archidiocese, The Episcopal Conference of Viet Nam’s Bishops and the deceased’s family join in the following announcement :

HIS EMINENCE PAUL-JOSEPH PHẠM ĐÌNH TỤNG
Born on 20.05.1919 in Ninh Binh province
Admitted in the Hoang Nguyen Minor Seminary in 1931
Admitted in the Lieu Giai Major seminary in 1940
Ordained to be Priest on 06.06.1949
Consecrated to be Bishop of Bac Ninh in 1963
Nominated to be Archbishop of Ha Noi in 1994
Promoted to be Cardinal on 26.11.1994
Was called back to the Lord at 10.10 on 22.2.2009
With a lifetime of 90 years, during which 60 years of priesthood, 46 years of bishopric and 15 years of cardinal rank.

The coffin filling rite at 7.00, 23.02.2009.
The mourning announcement mass at 8.00, 23.02.2009.
The funeral mass at 9.00, 26.2.2009 at the square
of the Ha Noi Cathedral.
The burial service in the Ha Noi Cathedral after the mass.

Everyone is begged to pray for His Eminence Paul-Joseph.

RIP

Kính báo
Văn phòng Tòa Tổng Giám mục

http://tgphanoi.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=272

Comments

Popular Posts