Friday, October 10, 2008

USCCB express solidarity with the Church in Vietnam and support Archbishop Joseph Ngo Quang Kiet

October 1, 2008

The Most Reverend Peter Nguyen Van Nhon
Bishop of Da Lat, Vietnam
President, Vietnam Conference of Catholic Bishops
Toa Giam Muc
9 Nguyn Thai Hoc
Tp. Da Lat, Vietnam

Your Excellency:

I was deeply saddened to learn of the escalation in tension between the Church and Vietnamese local authorities as bulldozers arrived at the site of the building formerly occupied by the Apostolic Nunciature in Hanoi. This turn of events is all the more worrisome given what appeared to have been an agreement reached in February to resolve such disputes over property and land in a peaceful manner through dialogue. Certainly when Monsignor Parolin headed a Vatican delegation to Vietnam in June 2008, there had been talk of “gradual restoration to ecclesiastical use of properties previously nationalized.” This recent unilateral action by the Vietnamese government is in direct contravention to those earlier discussions.

As Chairman of the Committee on International Peace and Justice of the United States Conference of Catholic Bishops, I want to express our solidarity with the Church in Vietnam in this difficult time. We fully support your Conference’s statement of September 25, 2008 which calls on the Government of Vietnam to enter into “frank, open and sincere dialogue, in peace and mutual respect” to resolve these land and property issues. We also strongly support your decision to stand in solidarity with Archbishop Joseph Ngo Quang Kiet who has been falsely accused of inciting riots by the local authorities.

You, your brother bishops and the faithful of the Church in Vietnam are in our thoughts and prayers. Praying that the Lord will continue to give you strength and grace in this trying time, I remain,

Fraternally yours in Christ,

Most Reverend Thomas G. Wenski
Bishop of Orlando
Chairman, Committee on International Justice and Peace

Ngày 1 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Giám mục Đà lạt, chủ tịch HĐGM Việt nam
Tòa giám mục
9 Nguyễn Thái Học
Tp. Đà lạt Việtnam

Thưa Đức Cha

Tôi rất lấy làm buồn khi biết rằng có sự leo thang căng thẳng giữa Giáo hội và chính quyền điạ phương Việt nam, khi xe ủi đất kéo đến điạ điểm trưóc đây là Toà Khâm Sứ ở Hà nội. Diễn biến này càng gây quan ngại cho thoả thuận đã đạt được hồi tháng Hai về cách giải quyết những tranh tụng về tài sản và đất đai bằng đối thoại hoà bình. Chắc chắn khi Đức ông Parolin dẫn đầu phái đoàn Vatican đến VN hồi tháng 6 năm 2008, đã có thảo luận việc dần dần hoàn trả cho Giáo hội quyền xử dụng những tài sản trước đây đã bị quốc hữu hoá. Hành động đơn phương vừa rồi của chính phủ Việt Nam là trực tiếp đi ngược lại những điều trước đây đã thỏa thuận.

Với cương vị chủ tịch Uỷ ban lo về Công lý và Hoà bình quốc tế thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, tôi muốn diễn tả tình liên đới với giáo hội VN trong thời điểm khó khăn này. Tôi hoàn toàn ủng hộ bản tuyên bố ngày 25 tháng 9 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã kêu gọi chính phủ Việt Nam “đối thoại chân thành cởi mở và thẳng thắn trong hoà bình và tôn trọng lẫn nhau” để giải quyết các vấn nạn về đất đai và tài sản. Tôi cũng mạnh mẽ ủng hộ quyết định của Đức cha đã đứng lên tỏ tình liên đới với Đức TGM Ngô Quang Kiệt người bị chinh quyền điạ phương vu cáo là khuấy động gây bất ổn.

Chúng tôi luôn nghĩ đến và cầu nguyện cho Đức cha, các anh em Giám mục, và giáo dân VN. Nguyện xin tất cả luôn được Chúa ban sức mạnh và ân sủng trong thời kỳ thử thách này.

Thân ái trong Chúa Kitô

Giám mục Thomas G. Wenski, GM Orlando
Chủ tịch Uỷ ban về Công lý và Hoà Bình Quốc tế

No comments:

Post a Comment