Wednesday, October 22, 2008

Prayer for Cardinal Nguyen Van Thuan's Beatification

O God Almighty and Eternal, who is Father and Son and Holy Spirit,
I thank you for providing the Church the heroic testimony of Cardinal
Francis Xavier Nguyen Van Thuan. Who, in his suffering in prison,
lived fully in communion with Christ crucified and
under the protection of the Blessed Virgin Mary.

This has transformed him into a shining witness of the Church and
the world on unity and forgiveness, on justice and peace.
A person of benevolence, with his episcopal ministry,
illuminates a bright light of faith, a zeal of hope, and a warmth of love.

Now, through his intercession and accorded with your will,
please grant me the grace that I am praying for,
with the hope of seeing him beatified in glory.


Imprimatur
Roma 16.9.2007
+ Giampaolo Crepaldi
Secretary
Pontifical Council for Justice and Peace

Kinh Xin Ơn
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận


Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời,
là Cha và Con và Thánh Thần, con cảm tạ Chúa
vì đã ban cho Hội Thánh gương chứng tá anh dũng
của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Kinh nghiệm khổ đau trong cảnh ngục tù,
được Ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh,
và dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria,
đã rèn luyện Ngài lên một chứng nhân sáng ngời
cho Hội Thánh và toàn thế giới, về sự hiệp nhất và
tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình.

Con người dễ thương mến cùng với sứ vụ mục tử
giám mục của Ngài tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng
của đức tin, nhiệt tâm của niềm hy vọng và
sức nồng ấm của đức ái.

Giờ đây, nhờ lời bầu cử của Ngài theo Thánh ý Chúa.
Xin Chúa ban cho con được ơn đang khẩn cầu,
với niềm hy vọng thấy Ngài sớm được vinh hiển
trên bàn thờ. Amen. Imprimatur


Roma 16.9.2007
+ Giampaolo Crepaldi
Tổng Thư Ký
Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình

No comments:

Post a Comment