NEAT ALPHABET - BANG CHU CAI

A lthough things are not perfect
B ecause of trial or pain
C ontinue in thanksgiving
D o not begin to blame
E ven when the times are hard
F ierce winds are bound to blow
G od is forever able
H old on to what you know
I magine life without His love
J oy would cease to be
K eep thanking Him for all the things
L ove imparts to thee
M ove out of "Camp Complaining"
N o weapon that is known
O n earth can yield the power
P raise can do alone
Q uit looking at the future
R edeem the time at hand
S tart every day with worship
T o "thank" is a command
U ntil we see Him coming
V ictorious in the sky
W e'll run the race with gratitude
X alting God most high
Y es, there'll be good times and yes some will be bad, but...
Z ion waits in glory...where none are ever sad !

"I AM Too blessed to be stressed !" The shortest distance between a
problem and a solution is the distance between your knees and the
floor.
The one who kneels to the Lord can stand up to anything.
I trust you enjoyed this as much as I did. Told ya it was neat !

---------------------

Phỏng dịch:

BẢNG CHỮ CÁI

A i cũng biết cuộc đời không hoàn hảo
B ởi vì đâu cũng thấy lắm buồn phiền
C ho dù thế bạn vẫn mãi ngợi khen
D ù cho thời buổi này đang khốn đốn
Đ ừng mở lời trách móc hoặc than van
E ngại gì khi mình còn có Chúa ?
G ió có nổi cùng phong ba bão táp
H ãy tin rằng Chúa là Đấng toàn năng.
I m lặng tin vào những điều mình biết
K hông Tình Người cuộc sống sẽ ra sao ?
L ấy đâu ra niềm vui lẫn tự hào ?
M ãi cảm tạ vì những điều quí báu
N gười đã ban qua cho bạn, với Tình Yêu
Ôi ! phải ra cho khỏi 'chốn khóc than'
P hải biết rõ chỉ qua lời cầu nguyện,
Q uyền năng Người vượt thắng thế gian
R ạng rỡ lên giữa đêm đen thất vọng
S ao cứ mãi chờ đợi ở tương lai ?
T hay vì thế, hãy nhìn vào hiện tại.
Ư ớc mong bạn sống tâm tình cầu nguyện
V ào ngày vui cũng như những ngày buồn
X ưng danh Người trong mọi lúc mọi nơi
Y êu mến Chúa... bạn sẽ không buồn nữa.

Khoảng cách ngắn nhất giữa vấn đề và giải pháp là khoảng cách giữa đầu
gối và mặt đất. Ai quỳ gối trước mặt Chúa sẽ đứng vững trước mọi sự.
Hy vọng bạn thích những câu trên cũng như tôi.

Anphongse Khoan & Kim Loan (sưu tầm)
TRẦN DUY NHIÊN (dịch)
(Đã đăng trên Ephata số 048)

Comments

Popular Posts