Saturday, September 20, 2008

Video: Ngày 19 tháng 9 năm 2008 Tòa Khâm Sứ bị phá


Tướng công an Nguyễn Đức Nhanh trực tiếp chỉ đạo tai hiện trường


Toa kham su Ha Noi 19.9


Toa kham su Ha Noi 19.9 - 2


Toa kham su Ha Noi 19.9 - 3


Toa kham su Ha Noi 19.9 - 4


Toa kham su Ha Noi 19.9 - 5

No comments:

Post a Comment