Monday, September 22, 2008

Thư ĐHY Phạm Minh Mẫn gửi giáo dân liên quan tới lời nói của ĐTGM Hà nội
Bấm vào để nghe lời phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt tại cuộc họp của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

No comments:

Post a Comment