Tuesday, September 23, 2008

Thông báo về Đêm Thắp Nến tại LittleSaigon Nam Cali tối ngày 26/9

Thông báo của Ban Tổ Chức Đêm Thắp Nến

Ngày 22-09-2008

Cầu nguyện và yểm trợ cho giáo dân Giáo Xứ Thái-Hà và Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội.

Hiệp với giáo dân Giáo Xứ Thái-Hà và Toà Tổng Giám Mục Hà Nội trong công cuộc đấu tranh, mưu tìm CÔNG BÌNH và BÁC ÁI, hơn 20 đoàn thể đã đến tham dự cùng đồng tổ chức ĐÊM THẮP NẾN qua lời mời gọi của Giới Trẻ Cộng Đồng Công Giáo.

Qua nhiều phát biểu, nhận định về tình trạng nguy kịch và nhu cầu cấp bách cần được tổ chức kịp thời để yểm trợ giáo dân giáo xứ Thái Hà và Toà Tổng Giám Mục Hà Nội. Một ban tổ chức và một ban cố vấn đã được thiết lập để điều hành việc tổ chức. Với nhiều dự tính sinh hoạt. Đêm thắp nến sẽ là một nhu cầu thiết thực nhất trong gian đoạn này. Song song với việc tổ chức ĐÊM THẮP NẾN, các bạn thuộc các đoàn thể trẻ cũng đã nhận trách nhiệm để trực tiếp liện lạc với các vị dân biểu tại địa phương để xin được lên tiếng. Cả hai công việc này sẽ được thực hiện cùng lúc. Với sự hợp tác của các cộng đoàn, đoàn thể, phong trào, tổ chức trẻ, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cơ quan truyền thông báo chí khắp nơi. Đêm thắp nến sẽ được tổ chức một cách quy mô vào tối thứ sáu ngày 26 -09-2008 tới đây lúc 6:30 pm (chiều) tại khu chợ Viễn Đông 3 góc đường Brookhurst và westminster với dự tính hành chục ngàn người tham dự.

Ban tổ chức tiếp tục mời gọi các đoàn thể cùng tiếp tay trong việc tổ chức này và cùng xin mọi người bớt chút thời giờ đến tham dự đêm thắp nến. Xin mọi người cùng là ngọn nến đốt lên để xin ơn phù hộ cho giáo dân Thái Hà và Toà Tổng Giám Mục được giữ vững niềm tin tranh đấu cho công bình và bác ái trên quê hương Việt Nam.

Sự hiện diện của qúi vị cũng là tiếng nói mạnh mẽ nhất, để yêu cầu các vị dân cử lên tiếng về sự bất công của nhà nước cộng sản Việt nam và yêu cầu cộng sản Việt Nam lập tức chấm dứt việc đàn áp cũng như trả lại đất đai cho dân oan khiếu kiện.

Trân trọng thông báo và kính mời.
Mọi chi tiết xin liên lạc: 714-329-2280

Ban Tổ chức gồm nhiều đoàn thể trong cộng đồng.

No comments:

Post a Comment