Wednesday, September 24, 2008

Thông báo của Tòa Giám Mục Hải Phòng liên quan tới lời phát biểu của ĐTGM Hà Nội
Bấm vào để nghe lời phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt tại cuộc họp của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

No comments:

Post a Comment