Wednesday, September 24, 2008

Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ Hiệp Thông Cầu Nguyện với Tổng Giáo Phận Hà Nội

Kính Thưa quý cha và quý thành viên trong Phong Trào,
Được sự chấp thuận của Cha Tổng Tuyên Uý, con xin được gửi đến quý thành viên trong Phong Trào thông báo (đính kèm) để cùng hiệp thông với Giáo Hội tại quê nhà .

Trân trọng,
Giuse Nguyễn Đức Thanh
Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương
PT/TNTT/VN/HK

No comments:

Post a Comment