Friday, September 19, 2008

TGM Hà Nội gửi thư phản đối đến chủ tịch và thủ tướng nước CHXHCNVN


Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội cực lực phản đối và yêu cầu:

1. Chấm dứt ngay hành động phong tỏa Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và việc phá hủy tài sản trên.

2. Trả lại nguyện trạng khu đất cho chúng tôi sử dụng vào mục đích tôn giáo, phục vụ cộng đồng.

+ TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

No comments:

Post a Comment