Friday, September 19, 2008

SOS: Hình ảnh Nhà Cầm Quyền đưa máy móc cơ giới phá toàn bộ khu vực Toà Khâm Sứ

Vài hình ảnh ghi nhận được từ VietCatholic.net, đăng lại nơi đây để mọi người cùng biếtNo comments:

Post a Comment