Thursday, September 25, 2008

Liên Giáo sĩ, Tu sĩ và Cộng Đồng Giáo Dân Việt Nam tại Canada hiệp thông cầu nguyện cho Tổng Giáo Phận Hà Nội

CẦU NGUYỆN VÀ BÀY TỎ LẬP TRƯỜNG

CẦU NGUYỆN

Liên Giáo Sĩ & Tu Sĩ Công Giáo Việt Nam tại Canada. Giáo dân Việt Nam trên toàn Canada. Xin chia sẻ một hiệp thông thiêng liêng trên nền tảng đức tin Cộng Giáo, cùng có Chúa là Cha. Xin chia sẻ thật sự tình thân thương ruột thịt trên nền tảng những người cùng quê Cha đất tổ, cùng một quê hương Mẹ Việt Nam với Hội Thánh Công Giáo Việt Nam nói chung và với Tổng Giáo Phận Hà Nội, chủ chăn và đàn chiên đang thật sự bị đàn áp vì đức tin và vì quyền lợi thiêng liêng của Giáo Hội Công Giáo quê nhà.

Để cụ thể hóa sự chia sẻ, sự hiệp thông thiêng liêng và ruột thịt nầy, tôi xin quí linh mục đang coi sóc các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trên toàn Canada, tùy hoàn cảnh mục vụ cho phép, có thể:

1) Dâng những thánh lễ cầu nguyện cho quê hương và cho Tổng Giáo Phận Hà Nội. Xin gợi ý bằng một vài thông tin về những đàn áp và bách hại mà Giáo Phận Hà Nội đang gánh chịu vì việc tranh đấu giành lại những tài sản và cơ sở của Giáo Hội, nhất là những hành động đàn áp bạo lực mới xảy ra trong những ngày gần đây. Xin quí Cha kêu kêu gọi bà con Công Giáo Việt Nam dâng những hy sinh, hãm mình, làm tuần Tam Nhật hay Cửu Nhật cầu nguyện cho Giáo Phận Hà Nội khổ đau.

2) Cuối lễ, xin mời cộng đoàn hướng về Thánh Cả Giuse, bổn mạng Giáo Hội hoàn vũ, của Tổng Giáo Phận Hà Nội và của Đức TGM Giuse Ngô quang Kiệt để đọc kinh “KHẤN THÁNH GIUSE CHO TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI”

KINH KHẤN THÁNH GIUSE CHO TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Lạy Thánh Giuse – Xưa nay không ai kêu cấu Cha mà vô hiệu – Cha có thần hế trước mặt Đức Chúa Trời - đến nỗi người ta có thể nói rằng: Chắc chắn, Chúa sẽ nhậm lời chúng ta cầu xin - nếu được Thánh Cả Giuse chuyển cầu.

Lạy Cha hiền – Xin cầu bàu cùng Chúa Giêsu cho chúng con - Khi còn ở thế gian nầy – Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo vệ trung thành của Chúa con chí thánh – Nay xin Cha bàu cử cho chúng con bên toà Chúa – Chúng con xin trao phó Giáo Hội Việt Nam – Đặc biệt, Tổng Giáo Phận Hà Nội, chủ chăn và đàn chiên đang bị bách hại - bị đàn áp vì đức tin - và vì quyền lợi của Hội Thánh - vào cánh tay quyền năng của Chúa – cũng như vào sự che chở phù trì của Cha – Đấng được chọn làm quan Thầy của Giáo Hội hoàn vũ và của Giáo Phận Hà Nội.

Xin Cha thương giải gỡ giúp chúng con - để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha - Lạy Thánh Giuse nhân từ - chúng con tin tưởng – Cha không bỏ qua những người sầu khổ kêu cầu Cha - Chúng con sấp mình dưới chân Cha – Tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của anh chị em chúng con - Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ anh chị em đau khổ của chúng con - và xin chúc lành cho anh chị đang bị bách hại vì đức tin - Amen.

N.B.: Được sửa đổi và được phổ biến tạm thời xử dụng để cầu nguyện và tạo một chia sẻ ruột thịt thiêng liêng với Tổng Giáo Phận Hà Nội đau khổ.

BÀY TỎ LẬP TRƯỜNG

Liên Giáo Sĩ & Tu Sĩ Công Giáo Việt Nam ở Canada. Giáo dân Việt Nam trên toàn Canada trong đức tin Công Giáo và trong ý thức bảo vệ và tôn trọng nhân quyền xin bày tỏ lập trường:

1) Không chấp nhận việc dùng bạo lực để đàn áp hay khống chế người khác. Tất cả được Chúa sinh ra trong bình đẵng. Nhân phẩm và nhân quyền phải được nhìn nhận và tôn trọng, nhất là quyền tự do tôn giáo và quyền sở hữu những cơ sở tôn giáo. (Kinh Thánh và bản Tuyên Ngôn Liên Hiệp Quốc về nhân quyền nhìn nhận)

2) Những hành động: đập phá Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội hôm 21.9.2008; chiếm cứ DCCT Ở Thái Hà cũng như bắt bớ, giam cầm và hành hung những giáo dân vô tội, chỉ tranh đấu trong ôn hòa cho quyền làm người và giữ đạo của mình là ác xấu và đáng lên án.

3) Liên Giáo Sĩ & Tu Sĩ Công Giáo Việt Nam tại Canada. Toàn thể Giáo Dân Công Giáo Việt Nam tại Canada xin dùng mọi cách làm cho thế giới biết về những hành động phi nhân, bất công và đàn áp tôn giáo đang xảy ra tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

4) Liên Giáo Sĩ & Tu Sĩ Công Giáo Việt Nam tại Canada. Toàn thể Giáo Dân Công Giáo Việt Nam tại Canada xin dành tháng 10.2008 tháng Mân Côi, để cầu nguyện cho TGP Hà Nội, cho vị chủ chăn và đàn chiên luôn can cường như các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cha Ông của chúng ta ngày xưa.

5) Xin quí linh mục đang chăm sóc Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Canada. Xin toàn thể Giáo Dân Công Giáo Việt Nam tại Canada thành tâm hiệp thông cầu nguyện và thuyết phục dư luận thế giới lên án hành động đàn áp người vô tội của Hà Nội.

Tất cả, xin hiệp ý cầu nguyện và xin cùng bày tỏ lập trường nêu trên. Tất cả được thực hiện trong ánh sáng đức tin và dưới sự đòi buộc của lương tâm Công Giáo.

Trong chúa Kitô, Mục Tử nhân lành

Lm. Phêrô Trần thế Tuyên

Chủ tịch Liên Giáo Sĩ & Tu Sĩ Công Giáo Việt Nam tại Canada

No comments:

Post a Comment