Wednesday, September 3, 2008

LĐCGVNHK Hiệp Thông Với Thái Hà

Ngày 30 tháng 8, 2008

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Hiệp Thông Cầu Nguyện Với Giáo Xứ Thái Hà

Kính thưa:

- Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
- Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội
- Đức Cha Mai Thanh Lương, Giáo Phận Orange, California
- Linh Mục Bề Trên Tu Viện Thái Hà
- Quý Đức Ông, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ và Giáo Dân Công Giáo VN tại Hoa Kỳ

Mấy hôm nay chúng con được biết tình hình tại Thái Hà, Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam, có vài sự kiện không được tốt đẹp diễn ra; đáng tiếc lại có cả bạo động gây thương tích và bắt bớ cho một số giáo dân, trong khi họ đọc kinh cầu nguyện xin chính quyền địa phương giao hoàn đất đai cho Giáo Xứ, để đáp ứng với nhu cầu sinh hoạt tôn giáo hiện đang quá tải.

Cùng hiệp ý với lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Hà Nội cầu nguyện cho quý Cha, quý Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và cho giáo dân Giáo Xứ Thái Hà, chúng con xin mời gọi quý Đức Ông, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ và Giáo Dân Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ cùng hiệp thông Cầu Nguyện cho việc tranh chấp này sớm được giải quyết thấu tình và đạt lý, mang lại lợi ích chung cho mọi người.

Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang chúc lành cho thiện chí của chúng ta.

Trân trọng,

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment