Saturday, September 27, 2008

Hinh Anh Little Saigon - Nam California Hiep Thong voi TGP Ha Noi Dem 26-09-2008

Hình Ảnh Little Saigon - Nam California Hiệp Thông Giáo Xứ Thái Hà và Tòa Giám Mục Hà Nội Đêm 26-09-2008
(Nguồn VietNamExodus)

No comments:

Post a Comment