Sunday, September 21, 2008

Hình ảnh cả vạn người tham dự thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Hà Nội do Đức Tổng chủ sự ngày 21 tháng 9

PV VietCatholic (21-09-2008)No comments:

Post a Comment