Thursday, September 4, 2008

Cong Dong CGVN San Diego thap nen hiep thong voi Giao xu Thai Ha


SAN DIEGO - Tối hôm 2 tháng 9, 2008 lúc 8 giờ tối, một buổi thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho biến cố Thái Hà với sự hiện diện của cha tuyên uý Lại Văn Đoàn, ông Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu và ban chấp hành các cộng đoàn của CĐCG Việt Nam, các đoàn thể, phong trào và giáo dân đã hiện diện tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam để tỏ thái độ và hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà. Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha tuyên uý đã kêu gọi, song song với những lời cầu nguyện là khí cụ mạnh mẽ của đức tin người công giáo, chúng ta còn phải nỗ lực tham gia tích cực vào trong lãnh vực chính trị theo tinh thẩn Phúc Âm Chúa dạy để chia sẻ những khó khăn, đau khổ do bất công, và áp bức xã hội gây ra.

Trong phần cầu nguyện, có tường trình và chiếu dương ảnh một số hình ảnh giáo dân tại giáo xứ Thái Hà đã bị công an tấn công bằng roi điện và hơi cay. Kết thúc buổi hiệp thông cầu nguyện bằng kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô, trong đó hoà bình chỉ đến với những ai lòng đầy thiện chí.

Sau nghi thức hiệp thông cầu nguyện là phần thảo luận một số công tác để tiếp tay với anh chị em giáo dân Thái Hà bằng việc xin chữ ký để gửi chính phủ Hoa Kỳ can thiệp. Ngoài ra, phần thảo luận cũng đưa ra việc vận động cho cuộc bầu cử TT Hoa Kỳ sắp tới cho liên danh nào đưa ra đường lối hợp với đức tin người công giáo trong việc bảo vệ giá trị luân lý của con ngươi theo hường dẫn của Hội Đổng Giám mục Hoa Kỳ.

Dương Nguyễn

No comments:

Post a Comment