Thursday, September 4, 2008

CĐCGVN GIÁO PHẬN ORANGE HIEP THONG VOI GIAO XU THAI HA

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO PHẬN ORANGE
Vietnamese Catholic Community of the Diocese of Orange

TUYÊN CÁO

Hiệp Thông Với Giáo Xứ Thái Hà

Kính thưa:

- Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
- Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội
- Linh Mục Chính xứ Matthêu Vũ Khởi Phụng và giáo dân Giáo Xứ Thái Hà

Từ cuối năm 2007, Tổng Giáo Phận Hà Nội và Giáo Xứ Thái Hà biểu tỏ sự hiệp nhất bằng chương trình cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình, để công lý được tôn trọng và triển nở trên quê hương Việt Nam. Niềm khao khát công lý không chỉ của giáo dân tại Giáo Xứ Thái Hà, mà còn là ước nguyện của mọi con dân trên quê hương Việt Nam.

Trong tình huynh đệ giữa hai giáo Phận Orange và Hà Nội, cùng với tâm tình hiệp thông và đồng hành với giáo xứ Thái Hà, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange luôn hướng lòng về giáo hội Mẹ và cầu nguyện cho công lý và hòa bình được thể hiện trong yêu thương trên quê hương. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange trân trọng tuyên cáo:

1. Hiệp nhất với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và đồng hành với giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà như chúng ta đồng hành với Chúa Giêsu Kitô.

2. Cầu nguyện cho sự kiên trung và niềm tin sắt son của giáo dân giáo xứ Thái Hà được vững mạnh.

3. Hiệp thông với giáo hội tại quê nhà, đặc biệt các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà đang đòi hỏi công bằng và tự do qua việc đòi lại cơ sở và đất đai đã bị cưỡng chiếm.

Nguyện xin Chúa là Thiên Chúa của Tình Yêu, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban cho Giáo Xứ Thái Hà sự kiên trung, niềm tin sắt son để trải qua những thử thách trong việc mưu tìm công lý.

Hiệp nhất trong Chúa Kitô,

LM. Nguyễn Uy Sỹ
Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ
Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo

Phạm Văn Tạc
Chủ tịch Ban Chấp Hành
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam

Các Cộng Đoàn:

Cộng Đoàn Anaheim
Anaheim, California, USA

Cộng Đoàn Saint Barbara
Santa Ana, California, USA

Cộng Đoàn Saint Columban
Garden Grove, California, USA

Cộng Đoàn Costa Mesa
Costa Mesa, California, USA

Giáo xứ Đức Mẹ La Vang
Santa Ana, California, USA

Cộng Đoàn Saint Polycarp
Stanton, California, USA

Cộng Đoàn Saddleback
Laguna Woods, California, USA

Cộng Đoàn Tam Biên
Garden Grove, California, USA

Cộng Đoàn Orange
Orange, California, USA

Cộng Đoàn Huntington Beach
Huntington Beach, California, USA

Cộng Đoàn Thánh Linh
Fountain Valley, California, USA

Cộng Đoàn Trái Tim Vô Nhiễm
Santa Ana, California, USA

Cộng Đoàn Tustin
Tustin, California, USA

Cộng Đoàn Westminster
Westminster, California, USA

No comments:

Post a Comment