Monday, August 18, 2008

TGM Giuse Ngô quang Kiệt: Tâm thư chia buồn với Cộng đồng CGVN tại Houston.

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
40 phố Nhà Chung – HÀ NỘI
Ngày 10 tháng 08 năm 2008

Kính gửi:
Cha Vũ Thành
Chủ tịch Cộng đồng Công giáo Việt nam
Tổng giáo phận Galveston-Houston
Hoa Kỳ

Thưa Cha,
Được tin đoàn hành hương về Đại hội Thánh mẫu Missouri, gồm giáo dân thuộc các giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt nam, Đức Mẹ Lavang, Đức Mẹ Lộ đức và Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể thuộc Tổng Giáo phận Galveston – Houston đã gặp tai nạn trên đường đi với số anh chị em tử vong quá cao, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Cha, đến các Giáo xứ và đặc biệt đến gia đình các anh chị em gặp nạn.

Đây là một tin buồn lớn vì số anh chị em tử vong nặng nề hơn cả trận bão Katrina khốc liệt. Hơn nữa đây là một mất mát lớn cho các giáo xứ vì đa số anh chị em tử nạn là những thành viên cốt cán, năng động, tích cực họat động tông đồ trong các phong trào đạo đức.

Tuy nhiên đây là những cái chết cao quí vì chết đang lúc thi hành nhiệm vụ đạo đức cao quí. Các anh chị em này luôn hiến dâng thời giờ, tiền của, sức lực cho Chúa và cho Hội Thánh. Hôm nay cuộc hiến dâng đi đến tận cùng vì anh chị em đã hiến dâng tất cả, kể cả mạng sống. Đó là những tấm gương đáng cho chúng ta noi theo.

Tôi xin hiệp ý với Cha, với các giáo xứ liên hệ và với gia đình, thân nhân của các anh chị em nạn nhân, trong lời cầu nguyện. Xin Chúa đón nhận những linh hồn của những người rất cao quí mà chúng ta rất mến thương này. Và cũng xin Chúa an ủi Cha, an ủi các giáo xứ, và đặc biệt an ủi các thân nhân còn sống trong những lúc buồn thương tang tóc này.

Hiệp thông sâu xa trong kinh nguyện.

+ Giuse Ngô quang Kiệt
Tổng Giám mục Hà nội

No comments:

Post a Comment