Skip to main content

Posts

Featured

Chúa ngự đến lần thứ nhất, chúng ta đừng chống lại, để Chúa ngự đến lần thứ hai, chúng ta khỏi sợ hãi

Trích bài diễn giải thánh vịnh của thánh Âu-tinh, giám mục.Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Trước đây, Người đã ngự đến, và sau này, Người còn ngự đến nữa. Trước đây, tiếng Người đã vang lên trong Tin Mừng : Từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến.Từ nay là khi nào ? Phải chăng sau này, khi muôn dân trên mặt đất đấm ngực khóc than, Người mới ngự đến ? Không phải vậy, vì trước đó, qua những kẻ Người sai đi rao giảng, Người đã ngự đến rồi, và thế là Người đã hiện diện khắp mặt đất. Người ngự đến lần thứ nhất, chúng ta đừng chống lại, để khi Người ngự đến lần thứ hai, chúng ta khỏi sợ hãi.Vậy người Ki-tô hữu phải làm gì ? Phải sử dụng thế gian mà không nô lệ cho thế gian. Nghĩa là thế nào ? Có mà như không có. Đó là điều thánh Tông Đồ nói : Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này : thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không …

Latest Posts

Lẽ Sống - Xẻ Áo

Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long gởi Thư Mục tử chia buồn về 39 nạn nhân ở Anh - Vatican News

Vì sao em tôi chết ?... - Vatican News

Đức Thánh Cha Phanxicô: Mỗi chúng ta đều có một chút biệt phái và một chút như người thu thuế

Chủ nghĩa giáo quyền là gì?

Appointment of archbishop of Saigon, Viêt Nam. Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Sài Gòn

Lễ phong thánh giữa Thượng Hội Đồng Giám Mục về miền Amazzonia

Giải đáp phụng vụ: Rước lễ bằng cách chấm Bánh. Nói thêm về vị trí Nhà tạm

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành lễ phong thánh cho 5 chân phước

Hoán cải không ngừng