Skip to main content

Posts

Featured

Cầu nối thần học và huấn quyền - Vũ Văn An

§ Vũ Văn AnTheo tin Zenit, ngày 29/11/2019, Đức Phanxicô đã tiếp kiến Ủy Ban Thần Học Quốc Tế, nhân dịp Ủy Ban mừng 50 thành lập. Dịp này, ngài chúc mừng Ủy Ban và gọi họ là cầu nối thần học với huấn quyền.Gọi như thế là gọi theo vị tiền nhiệm, Đức Bênêđíctô XVI: "Như Đức Bênêđíctô XVI đã nhắc nhở trong thông điệp của ngài, Ủy Ban được Thánh Phaolô VI khai mạc như là thành quả của Công Đồng Vatican II, để tạo nên cầu nối giữa thần học và Huấn quyền".Ngài cho rằng "Ngay từ đầu, các nhà thần học lỗi lạc đã là thành viên, đóng góp hữu hiệu cho mục tiêu này. Điều này được chứng thực bằng số lượng đồ sộ các văn kiện ban hành: 29 văn kiện, tất cả đều là những điểm tham chiếu để đào tạo và suy tư thần học".Đức Giáo Hoàng ghi nhận Ủy Ban đã công bố hai văn kiện quan trọng trong vòng 5 năm qua:• Văn kiện thứ nhất cung ứng một soi sáng thần học về tính đồng nghị (synodality) trong đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội.• Văn kiện thứ hai đề nghị một việc biện phân các lối g…

Latest Posts

Cảm Nghĩ Về Mấy Bản Dịch Tông Huấn “Hãy vui sướng và hớn hở” của Đức giáo hoàng Phanxicô – Linh Mục Antôn Nguyễn Mạnh Đồng

ĐTC Phanxicô: Người ta phí phạm thời giờ cho những trò tiêu khiển nhưng không có giờ cho Chúa và tha nhân - Vatican News

Đây là việc hãm mình còn ích lợi hơn cả việc ăn chay, theo thánh Gioan Thánh Giá

Mười Ðiều Răn dành cho người lái xe theo tinh thần Kitô.

Khi hôn nhân chao đảo, hãy chạy đến Tổng lãnh thiên thần Raphael

ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT

Chúa ngự đến lần thứ nhất, chúng ta đừng chống lại, để Chúa ngự đến lần thứ hai, chúng ta khỏi sợ hãi

Lẽ Sống - Xẻ Áo

Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long gởi Thư Mục tử chia buồn về 39 nạn nhân ở Anh - Vatican News

Vì sao em tôi chết ?... - Vatican News