Skip to main content

Posts

Featured

CẦU NGUYỆN CHO NĂM MỚI

+ GB. Bùi Tuần (Long Xuyên 30.12.2019)

1. Những ngày cuối năm 2019 dẫn vào năm 2020 bỗng nổi lên nhiều hiện tượng đáng ngại. Một trong những hiện tượng rất đáng ngại đối với tôi đó là lừa dối.

2. Lừa dối trong lãnh vực nào cũng xấu. Nhưng lừa dối trong lãnh vực đạo đức phải coi là rất xấu, rất tệ hại, rất nguy hiểm.

Tôi tin như vậy. Tôi cảm thấy như vậy. Vì thế, tôi cầu nguyện cho tôi và cho mọi người sang năm mới được Chúa cứu khỏi các thứ lừa dối trong lãnh vực đạo đức. Cách riêng phải nói tới mấy lừa dối sau đây, mà Phúc âm đã nhấn mạnh.

3. Lừa dối thứ nhất là:

Làm việc đạo đức theo ý riêng mình, chứ không theo ý Chúa.

Chúa Giêsu đã nói rõ: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi".

Rồi Chúa còn quả quyết: cho dù làm phép lạ, nói tiên tri, trừ quỉ, mà không theo ý Chúa, thì cũng bị Chúa loại trừ. (Mt 7, 21-23). Chứng tỏ rằng: Làm theo ý Chú…

Latest Posts

KHI GIÁO HOÀNG NỔI GIẬN…

Nếu giáo hoàng mất kiên nhẫn, ngài xin lỗi

Tại sao người Công giáo cúi đầu mỗi khi nghe Danh thánh Chúa Giêsu

Mẫu gương của gia đình Na-da-rét

CN 4A-Vọng : Ba điều Giuse cho Giêsu

Sách Tin mừng và sách Bài đọc

Thánh Gio-an là tiếng, Đức Ki-tô là Lời (Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục)

Bài Giảng Của Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh Trong Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Ngày 23-11-2019

Cầu nối thần học và huấn quyền - Vũ Văn An

Cảm Nghĩ Về Mấy Bản Dịch Tông Huấn “Hãy vui sướng và hớn hở” của Đức giáo hoàng Phanxicô – Linh Mục Antôn Nguyễn Mạnh Đồng